sunshine

Mrs Trefina Jones

Pennaeth
 [ Rhannu Pennaeth 0.3 gydag Ysgol Llangain ac Ysgol Bancyfelin]  

 

Miss Carys Thomas

 

 

Athrawes Cyfnod Allweddol 2- Blwyddyn 3,4,5,a 6 

 

Mrs Leah Lewis-McLernon

 

Athrawes y Cyfnod Sylfaen 

 

Ms Louise Lloyd 

 

Cynorthwywraig Dysgu; Cynorthwywraig Amser Cinio 

 

Mrs Lynwen Evans

 

Cynorthwywraig Dysgu; Cynorthwywraig Amser Cinio  

 

Mrs Sheila Freeman 

 

Swyddog Cynorthwyol Gweinyddu

 

 

 

Miss Hannah Williams

 

Seicolegydd Addysg

 

Mrs Kate Massocchi

 

Cogyddes; Cogyddes Clwb Brecwast

 

Mrs Meryl Powell

 

Clerc Arian Cinio; Cynorthwywraig Amser Cinio, Cynorthwywraig Clwb Brecwast;

Mrs Dawn Evans

Cynorthwywraig Amser Cinio; Cynorthwywraig Clwb Brecwast 

 

Mrs Alison Heath 

 

Gofalwraig; Glanhauwraig