sunshine

Cadeirydd y Llywodraethwyr : Cyng. Gerald Howells

 

Cynrychiolydd yr ALl : Cyng. Daff Davies

 

Cynrychiolydd yr ALl:  Mrs Mair Evans 

 

Llywodraethwr y Gymuned Leol : Cyng Carys Jones

 

Rhiant Lywodraethwyr : Mrs Eleri Brown, Ms Cerian Lodwick a Mr Darren Simpson

 

Llywodraethwr wedi’i Chyfethol : Mr Huw Iorwerth 

 

Llywodraethwr wedi’i Gyfethol :  Cyng Gerald Howells

 

Athrawes Lywodraethwraig : Mrs Leah Lewis Mc Lernon 

 

Staff Lywodraethwraig : Ms Louise Lloyd

 

Clerc i’r Corff Llywodraethol : Mrs Sheila Freeman 

 

Pennaeth : Mrs Trefina Jones