sunshine

Clwb Brecwast 

Mae’r Clwb Brecwast AM DDIM a chaiff ei redeg gan Mrs Dawn Evans, Mrs Kate Massocchi a Mrs Meryl Powell rhwng 8 y.b. a 8.45 y.b. 

 

Clwb y Castell

Mae Clwb Gofal Clwb y Castell,  yn gweithredu’n ddyddiol o 3.30 y.p. hyd 5.25 y.p.