sunshine

Mae Siop Ffrwythau ar agor yn ddyddiol ac mae plant y Cyfnod Sylfaen yn derbyn llaeth yn rhad ac am ddim. Mae ein hardaloedd chwarae y tu allan yn hybu ffyrdd o fyw bywiog ac iachus. 

Annogwn bawb i osgoi gwastarff, arbed ynni a dŵr ac i arbed, ail-ddefnyddio ac ail-gylchu. Ail-gylchwn bapur, cerdyn, plasig, ffonau symudol a chetrys argraffu.  

Gwobrwyd yr ysgol â Thair Deilen Ysgol Iach a baneri Eco-sgolion.